Periodieke controles en identificatie 

In de Arbowet staat dat de hijsgereedschappen periodiek door een deskundige dienen te worden onderzocht op hun  werking en goede staat.

We kennen verschillende soorten controles:

1. Het controleren vóór gebruik, door de gebruiker

2. Inspectie (jaarlijks) door een deskundige

3. Periodieke keuring en beproeving door een deskundige

 

Controle door de gebruiker 

Door het dagelijks gebruik van de hijsmiddelen kan er slijtage en beschadiging optreden. Een jaarlijkse impliceert niet dat het hijsmiddel een jaar lang veilig gebruikt kan worden. Door het gebruik kan een goedgekeurd hijsmiddel zover in kwaliteit achteraan dat van veilig gebruik geen sprake meer is. Vandaar dat het belangrijk is dat de gebruiker steeds de hijsmiddelen bekijkt en nagaat of het nog voldoet aan de eisen.

 

Inspectie (jaarlijks) door een deskundige

In de regel dient een hijsmiddel minstens 1x per jaar door een deskundige te worden geïnspecteerd. Afhankelijk van het gebruik kan het voorkomen dat er vaker per jaar een inspectie door een deskundige uitgevoerd dient te worden. Inspecteren is voorbehouden aan specialisten. Ze zijn er specifiek voor opgeleid. Er is altijd sprake van een risico bij het werken met hijsgereedschappen. Dus is het van belang dat de jaarlijks inspectie goed wordt uitgevoerd. 

Binnen Nederland is EKH de branchevereniging die alle wetten en normen omtrent inspecteren en keuren van hijsmiddelen verwerkt in keuringsvoorschriften. Door de Inspectie / Keuring door EKH gecertificeerde keurmeesters uit te laten voeren voldoet u aan de eisen die de wet stelt. EKH-leden zijn ISO-gecertificeerde bedrijven met keurmeesters die door een onafhankelijke instantie zijn gecertificeerd. 

 

Keuring en beproeving door een deskundige

Er zijn bepaalde hijsgereedschappen (bijvoorbeeld een platenklem) die je slechts kunt inspecteren door ze volledig te demonteren. Om zeker te weten dat de platenklem na de keuring weer goed functioneert, dient deze getest en beproefd te worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gecertificeerde testbank.

Een (visuele) inspectie kan onvoldoende garantie geven op een veilige werking. Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Voor al deze situaties voeren de EKH-keuringsbedrijven aanvullende controles en beproevingen uit. 

 

Identificatie

Van inspecties, keuringen en beproevingen doet de keurmeester verslag. De uitslag wordt vastgelegd op het certificaat of in een speciaal inspectierapport.  

Afgekeurde middelen worden gemarkeerd (bijvoorbeeld met een rode afkeuringssticker) en buiten gebruik gesteld. Dat kan door ze te vernietigen en weg te gooien. 

Het kan ook zijn dat de hijsgereedschappen nog te repareren zijn. Dan worden ze tijdelijk buiten gebruik gesteld en als zodanig gemarkeerd.  

Goedgekeurde hijsmiddelen krijgen een goedkeuringssticker en/of jaarkleur. De goedkeuringssticker of jaarkleur wordt meestal aangebracht op een goed zichtbare plek van het hijsgereedschap of staat op een daarvoor bestemd label.

De jaarkleuren voor de komende jaren zijn:

Bruin 2016
Blauw 2017
Geel 2018
Rood 2019
Grijs 2020
Groen 2021

 

Op ieder hijsmiddel moeten de volgende aanduidingen aangebracht zijn: 

  •          Veilige werklast in kg of ton
  •          Serie- of type-aanduiding
  •          Materiaalsoort
  •          Datum laatste keuring
  •          CE-markering
  •          Gegevens van de fabrikant
  •          Bouwjaar

Daarnaast kunnen er specifieke aanduidingen op staan die verplicht zijn voor het betreffende type hijsgereedschap. Bij een platenklem is dat bijvoorbeeld de maximale dikte van het te hijsen materiaal.