Veilig werken met een bovenloopkraan

 • Hoe zwaar is de last die je gaat verplaatsen? Is de draaglast van de kraan en de hijsmiddelen toereikend?

 • Controleer de route van de last. Kijk naar de beschikbare ruimte, obstakels en plaats waar je de last wilt gaan neerzetten.

 • Gebruik de juiste hijsmiddelen. Controleer de maximale draaglast en de staat van de hijsmiddelen.

 • Positioneer de kat recht boven de last.

 • Voorkom dat stroppen, banden en kettingen kunnen gaan glijden.

 • Doe de strop of de eindschalm goed in de haak en sluit het haakklepje.

 • Zorg ervoor dat de last niet kan buigen, verschuiven of vervormen

 • Sla de last aan met een vlakke hand, niet met een volle hand. Trek indien nodig handschoenen aan.

 • Zoek het zwaartepunt van de last en trek alle parten tegelijk strak.

 • Als de last slingert, laat deze dan eerst rusten. Houd een zware last niet tegen.

 • Hijs eerst in de lage snelheid (fijnhijs) totdat de last vrijhangt. Kies daarna de hoge snelheid (grofhijs).

 • Het is het beste als de last in het midden van de kraanligger hangt. Dit voorkomt schranken en slijtage van kraanwielen en baan.

 • Loop nooit onder de last door of verplaats deze nooit over iemand heen. Loop ook nooit weg bij een last die in de kraan hangt.

 • Heb je géén zicht op de last, zorg dan dat er een tweede man bij is om te assisteren. Of gebruik een radiografische besturing.

 • Loop altijd achter de last mee.

 • Houd lang materiaal onder controle met een stuurdraad.

 • Positioneer de last met lage snelheid.

 • Hang de haak van de kraan na gebruik op een voor mensen en voertuigen veilige hoogte.

 • Schakel de kraan na gebruik altijd uit door de noodstop in te drukken.