Ellersafe & Edge valbeveiliging: Levensduur + keuring

Regelmatig krijgen we bij Hijswinkel vragen over de levensduur en gebruiksduur van valbeveiliging, zoals het harnas en de valgordel. In dit artikel leest u over het verschil tussen levensduur en gebruiksduur, de richtlijnen voor keuren van valbescherming, waaronder harnassen en valgordels.

Valbeveiliging van bekende merken

Levensduur Ellersafe en Edge valbeveiliging

Levensduur: 10 jaar

De maximale levensduur van Ellersafe en Edge valbescherming is 10 jaar na fabricage datum.

Gebruiksduur: 5 jaar - 10 jaar

De gebruiksduur van de producten van beide merken is 5 jaar vanaf de datum van eerste gebruik (datum aankoop). Voor harnassen, vanglijnen, sluitingen, positionering- en verbindingslijnen kan de gebruiksduur verlengd worden tot maximaal 10 jaar na fabricage datum. Voorwaarde hiervoor is dat de vereiste periodieke inspecties en onderhoud zijn uitgevoerd door de fabrikant/importeur of een bevoegd persoon of bedrijf.

Gebruiksduur: ongelimiteerd

De gebruiksduur van valstopapparaten, lieren en ankerpunten is ongelimiteerd. Mits de jaarlijkse inspectie en het onderhoud uitgevoerd wordt door de fabrikant/importeur of een bevoegd persoon of bedrijf.

Jaarlijkse controle / keuren valbeveiliging

Persoonlijke beschermingsmiddelen (harnasgordels, vanglijnen, enz.) moeten iedere 12 maanden worden gecontroleerd. Naast deze jaarlijkse controle moeten veiligheidssystemen voor elk gebruik worden gecontroleerd. Het bedrijf waar de uitrusting in gebruik is, is verantwoordelijk voor de notities op de gebruikskaart.

Bijhouden gebruikskaart

De gebruikskaart moet op de datum van aankoop (=ingebruikname) worden ingevuld. Alle informatie over de veiligheidsuitrusting (naam, serienummer, aankoopdatum, gebruikersnaam, informatie over keur en afkeur) moet worden vermeld op de gebruikskaart. Gebruik van een persoonlijk beschermingssysteem zonder ingevulde gebruiksformulier is niet toegestaan.

Mocht u nog vragen hebben over de levensduur of keuring van valbeveiliging, neem dan gerust contact met ons op.

Valbeveiliging kopen?