Platenklemmen  / Hijsklemmen

We kennen verschillende soorten platenklemmen:

 1. Verticale platenklem
 2. Horizontale platenklem
 3. Balkenklem

Naast deze 3 genoemde typen (het zijn de meest voorkomende) zijn er ook nog hijsklemmen die voor de meest uiteenlopende speciale toepassingen ingezet worden.

Verticale platenklem

 

Werking platenklem

Een verticale platenklem is bestemd voor:

 • Het verticaal vervoeren van 1 plaat (dus geen set platen)
 • Het keren van 1 plaat
 • Het hijsen van 1 plaat

  

A1. Werking van een platenklem

 

 • De hijsklem kent een hefboommechanisme . Zodra aan het hijsoog wordt getrokken, wordt de last door zijn eigen gewicht vastgeklemd tussen taats en tand.
 • De hijsklem kent een vergrendelhefboom. Hiermee komt er een beperkte voorspanning op de plaat. Zo wordt de klem op de juiste plaats gehouden en kan het hefboommechanisme goed gaan werken. 
 • De tanden en taats zijn gehard om slijtvast te zijn. Ze drukken hierdoor ook een beetje in de plaat. Er zijn echter ook klemmen met zachte bekken die de plaat niet beschadigen.

  

A2. Controle vóór ieder gebruik

De onderdelen van een hijsklem

A: Vergrendelhefboom

B: Tandsegment

C: Taats

D: Hijsoog

G: Tandsegment-as

M: Trekveer

N: Frame

 

Controle waarop?

 • Een klem dient elk jaarlijks dient de hijsklem door een deskundige te worden onderzocht en beproefd. Kijk of er een jaarkleur en keuringssticker is aangebracht en of de klem gebruikt mag worden.
 • De plaat  waar de hijklem wordt opgezet dient ontdaan te zijn van hamerslag. vet, olie, verf, water, ijs, vocht, vuil en/of coatings die het contact van de tanden met de plaat kunnen belemmeren.
 • Inspecteer taats (C) en tandsegment (B) op slijtage en defecten. De taats en tanden moeten scherp en vrij van vuil zijn.
 • Controleer het frame (N) en de bek op beschadiging, scheuren of vervorming (dit zou kunnen duiden op overbelasting).
 • De klem moet goed open en dicht gaan. Werkt de klem stug of zwaar, dan moet deze voor inspectie uit bedrijf genomen worden.
 • Controleer hijsoog (D) en de tandsegment-as (G) op duidelijk waarneembare slijtage en/of beschadigingen.
 • Controleer de trekveer (M). Druk bij gesloten positie van de veiligheidsgrendelhefboom op het hijsoog (D). Er moet een duidelijke veerkracht gevoeld worden. De klem moet, bij loslaten van het hijsoog, zonder problemen in de gesloten positie terugkomen.

  

A3. Veilig gebruik van de hijsklem

Algemeen

Er mag slechts één plaat tegelijk getransporteerd of gehesen worden.

 

 • Taats en tandsegment mogen niet op schuine of conisch gevormde oppervlakken geplaatst worden. 
 • Een hijsklem is een stuk veiligheidsgereedschap dat bij gebruik schoon dient te zijn. Vuil heeft een nadelige invloed op de werking en daarmee ook op de veiligheid van de klem. 
 • Indien de klem vuil en smerig is, kun je deze schoonmaken met dieselolie of petroleum, vervolgens met lucht droogspuiten of afdrogen met een doek. Geef tot slot de draaipunten een spuitje smeerolie. 
 • Gebruik de hijsklem niet om een plaat uit een pakket te trekken.

 

 • Je dient er te allen tijde voor te zorgen dat de klemvlakken schoon zijn. Regelmatig schoonmaken, bevordert de levensduur en de veiligheid van de hijsklemmen. 
 • Indien de kraanhaak te groot en/of te zwaar is, gebruik dan een kettingleng met D-sluiting van circa 75 cm lengte en een sterkte die overeenkomt met de W.L.L. van de klem. Deze voorkomt, dat bij het neerzetten van de last, de haak iets te ver doorzakt. De klem zou dan door het gewicht van de haak kunnen openen. Maar ook kan, in geval van een onbeveiligde kraanhaak, de klem uit het  hijsoog zakken. 
 • Hang je een last direct aan de kraanhaak, let er dan op dat de kraanhaak vrij in het hijsoog kan bewegen. Het haakklepje moet goed sluiten.  
 • De maximale spreidhoek voor meerdere hijsklemmen is 30 graden. 

 • De klem is als volgt onder een hoek te belasten .

 • Pak de plaat altijd in het zwaartepunt.

  

 

 

A4. Voorbereiding:

 • Controleer of de toegestane maximale werklast van de klem en de bekopening (deze zijn in de klem geslagen) overeenkomen met de te hijsen last. 
 • Pas op: als de te hijsen last kleiner is dan 10% van de toegestane last, gebruik dan een lichtere klem.

 

A5. Gebruik van de veiligheidspal

1. Open de klem door de veiligheidsgrendel (A) naar de bek toe over te halen.

A51

2. Zet de klem stevig op de plaat, zodat de bek van de klem er geheel op vast zit (E)

3. Haal nu de veiligheidsgrendel (A) naar het hijsoog (D) toe. De klem sluit en blijft in voorgespannen positie op de plaat staan, waarna met hijsen begonnen kan worden.

A53

4. Zodra de last op de plaats van bestemming is, laat dan de kraanhaak ver genoeg zakken zodat de klem volledig onbelast is. D.w.z. dat de hijsketting niet meer strak staat en het hijsoog (D) van de klem volledig vrij kan bewegen. Haal nu de veiligheidsgrendel (A) naar de bek toe, waardoor de klem geopend wordt en open blijft staan.

5. De klem kan nu direct weer gebruikt worden of in geopende positie opgeborgen worden. Deze positie voorkomt beschadiging van de tanden.