Hijsbanden

Hijswinkel levert kwaliteitsproducten die zonder uitzondering voldoen aan de normen van de Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen (EKH).

Lees meer Minder
Actieve filters
 • 40.000+ artikelen uit voorraad leverbaar
 • 6 dagen p/week op locatie bezorgd
 • Gratis advies, bel of chat met ons
 • Betalen op rekening
 • 40.000+ artikelen uit voorraad leverbaar
 • 6 dagen p/week op locatie bezorgd
 • Gratis advies, bel of chat met ons
 • Betalen op rekening

Hijsbanden van Hijswinkel

Ons uitgebreide assortiment veilige en betrouwbare hijsbanden voldoet aan de normen van de Erkende Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen (EKH). Onze hijsshop levert enkelvoudige en samengestelde banden. Enkelvoudige hijsbanden zijn uitgerust met een rondstrop, eindloos of met versterkte lussen aan de uiteinden. Samengestelde banden hebben een enkele lengte, een tweesprong of een viersprong. De lengte kan variëren van 1 meter tot 10 meter.

Om de hijsband te beschermen tegen inwerking van buitenaf zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een hoekbeschermer, een beschermhoes en speciale haken.

Bij Hijswinkel heeft u vaak al binnen 24 uur de juiste hijsband in huis.

Wat zijn hijsbanden?

Een hijsband bestaat uit kunststof vezels of draden, voorzien van een beschermende hoes of dragend materiaal. De aangegeven werklast is in het algemeen 14,3% van de breekkracht, waardoor de maximale gegarandeerde belasting die door de hijsband kan worden opgenomen dus factor 7 is. De kleur van het label geeft aan welk materiaal gebruikt is voor de vezels. Groen label staat voor Polyamide (PA), blauw label staat voor Polyester (PES) en bruin label staat voor Polypropyleen (PP). Speciaal voor hijsbanden zijn kunststofsoorten ontwikkeld met een hoge sterkte en een lange levensduur. Vaak is er in de hijsband in de lengterichting ook nog een zwarte draad genaaid. Deze draad staat voor 1 ton, dus bij een hijsband voor 3 ton ziet u drie zwarte draden in de lengterichting.

Hoeveel moeten hijsbanden kunnen hijsen?

Uiteraard is het bij een hijsband kiezen belangrijk welk gewicht u ermee wilt hijsen. Hijswinkel heeft banden voor het hijsen van 1 ton t/m 10 ton.

Gebruiksaanwijzing hijsbanden

Er zijn verschillende invloeden die uitwerking op hijsbanden hebben:

 • Voor een kunststof hijsband geldt een temperatuurbereik van -40˚C tot +100˚C .
 • Een natte hijsband die is bevroren mag nooit gebruikt worden.
 • Sterke zuren en logen tasten de sterkte van een polyester hijsband aan.
 • De sterkte van een kunststof hijsband wordt negatief beïnvloed door langdurige blootstelling aan zonlicht.
 • Zand en cement verhogen de slijtage zeer sterk, want de vezels kunnen vaak moeilijk worden gereinigd.

Controleer een hijsband voor gebruik altijd op de volgende punten:

 • Is de hijsband elk jaar door een deskundige geïnspecteerd?
 • Is er een keuringssticker, label of kleurcode aangebracht?
 • Is het label goed leesbaar en is de maximale draaglast af te lezen?
 • Zijn er beschadigingen door insnijding van het weefsel?
 • Zijn er beschadigingen van het stiksel of de lus?
 • Is de band aangetast door vet, zand, cement of chemicaliën?
 • Is inbranding zichtbaar, bijvoorbeeld door lassen of snijbranden?

Controle vóór gebruik

Een hijsband dient elk jaar door een deskundige te worden geïnspecteerd.  Controleer of er een keuringssticker of markering is aangebracht.

Controleer of het label aanwezig en goed leesbaar is en of de maximale draaglast af te lezen is.

Een hijsband waarin een knoop is aangebracht, mag niet meer worden gebruikt.

Controleer de hijsband op beschadigingen:

 • Insnijding van het weefsel (groter dan 10% van de breedte leidt tot afkeuring)
 • Beschadiging van het stiksel
 • Beschadiging van de lus
 • Kapotte beschermhoes

Kijk of de band is aangetast door vet of chemicaliën?

Kijk of inbranding zichtbaar is (bijvoorbeeld door lassen of snijbranden)

Veilig gebruik

- Gebruik geen hijsbanden bij afwijkende omgevingsinvloeden:

-  bij chemicaliën, vetten of zuren

-  in of met (hete) vloeistoffen

-  bij een temperatuur boven de +80 graden Celsius

-  bij een temperatuur onder de -40 graden Celsius

- Laat natte hijsbanden altijd goed drogen.

- Lees nauwkeurig de aanwijzingen op het etiket of label. 

Onder welke hoeken geldt welke gebruiksfactor?

Bij samenstellen (2, 3 of 4 strengen)

Kies de bij de last en inschering (hoeken) passende hijsbanden en aanslagmiddelen.

Let er bij ongelijkmatige gewichtsverdeling op dat geen overbelasting van een van de parten kan plaatsvinden.

Als het werkstuk scherpe randen heeft, neem dan hijsbanden met beschermhoes of gebruik beschermingsstukken.

Gebruik een hijstraverse als een lange last met meerdere hijsbanden moet worden gehesen.

Hijsbanden mogen niet worden geknoopt of gedraaid 

De maximale spreidhoek is 120 graden 

Bevestig hijsbanden niet in een te grote hellingshoek. Het risico bestaat dan dat ze naar elkaar toe glijden, met vallen van de last tot gevolg.

Leg een hijsband nooit over de kraanhaak.  Deze kan dan wegglijden.

Rondstroppen mogen niet meerdere malen om elkaar worden gedraaid om de hijslengte te verkorten

Hijsbanden mogen niet over scherpe randen gespannen of getrokken worden, omdat dan het gevaar bestaat dat ze worden doorgesneden. Gebruik een kantbeveiliging.

De spreidhoek van de lus mag niet groter zijn dan 20 graden, anders kan de naad van de hijsbandlus  losscheuren.

Hijsbanden voorzien van een coating mogen niet gestropt worden.

Bij het hijsen van lasten ‘in de broek’ wordt de last niet geklemd, zoals bij gestropt hijsen. Zorg er daarom voor dat de last goed gezekerd is.

Schuif de te hijsen last nooit in de hijsband/rondstrop.

Vermijd de hijsband over de grond of over ruwe oppervlakken te slepen.

Trek een hijsband nooit met geweld onder de last vandaan.


Neem voor meer informatie of vragen over hijsbanden gerust contact met ons op via 085-4013929 of info@hijswinkel.nl.

FAQ

Wat is een hijsband?

Hijsbanden worden gebruikt voor het verplaatsen van last. Hijsbanden bestaan uit kunststof vezels of draden. De vezels kunnen voorzien zijn van een beschermend omhulsel in de vorm van een hoes (dit zijn rondstroppen) of ze zijn ingebed in een dragend materiaal.

Hoe vaak hijsbanden keuren?

Er is geen duidelijk onderscheid te vinden in de Arbowet, over hoe vaak hijsbanden gekeurd moeten worden. De Arbowet en het Arbobesluit geven echter wel aan dat de werkgever moet bepalen welke eisen er moeten worden gesteld aan de hijsbanden. Als richtlijn minimaal 1x per jaar inspectie door een externe deskundige.