De mogelijkheden van universele hijsgereedschappen

Hijsbanden zijn universele hijsgereedschappen. Ze bestaan uit kunststof vezels of draden. De vezels kunnen voorzien zijn van een beschermend omhulsel in de vorm van een hoes. Óf ze zijn ingebed in een dragend materiaal. 

Hijsbanden kunnen gemaakt zijn van polyester, polyamide, polypropyleen of polyethyleen. Speciaal voor hijsbanden zijn kunststofsoorten ontwikkeld met een hoge sterkte en een lange levensduur. Fabrikanten gebruiken hiervoor diverse namen. 

Hulpstukken

Ter bescherming van de hijsband of het werkstuk zijn verschillende soorten hulpstukken verkrijgbaar.

Controle vóór gebruik

Een hijsband dient elk jaar door een deskundige te worden geïnspecteerd.  Controleer of er een keuringssticker of markering is aangebracht.

Controleer of het label aanwezig en goed leesbaar is en of de maximale draaglast af te lezen is.

Een hijsband waarin een knoop is aangebracht, mag niet meer worden gebruikt.

Controleer de hijsband op beschadigingen:

  • Insnijding van het weefsel (groter dan 10% van de breedte leidt tot afkeuring)
  • Beschadiging van het stiksel
  • Beschadiging van de lus
  • Kapotte beschermhoes

Kijk of de band is aangetast door vet of chemicaliën?

Kijk of inbranding zichtbaar is (bijvoorbeeld door lassen of snijbranden)

Veilig gebruik

- Gebruik geen hijsbanden bij afwijkende omgevingsinvloeden:

-  bij chemicaliën, vetten of zuren

-  in of met (hete) vloeistoffen

-  bij een temperatuur boven de +80 graden Celsius

-  bij een temperatuur onder de -40 graden Celsius

- Laat natte hijsbanden altijd goed drogen.

- Lees nauwkeurig de aanwijzingen op het etiket of label. 

Onder welke hoeken geldt welke gebruiksfactor?

Bij samenstellen (2, 3 of 4 strengen)

Kies de bij de last en inschering (hoeken) passende hijsbanden en aanslagmiddelen.

Let er bij ongelijkmatige gewichtsverdeling op dat geen overbelasting van een van de parten kan plaatsvinden.

Als het werkstuk scherpe randen heeft, neem dan hijsbanden met beschermhoes of gebruik beschermingsstukken.

Gebruik een hijstraverse als een lange last met meerdere hijsbanden moet worden gehesen.

Hijsbanden mogen niet worden geknoopt of gedraaid 

De maximale spreidhoek is 120 graden 

Bevestig hijsbanden niet in een te grote hellingshoek. Het risico bestaat dan dat ze naar elkaar toe glijden, met vallen van de last tot gevolg.

Leg een hijsband nooit over de kraanhaak.  Deze kan dan wegglijden.

Rondstroppen mogen niet meerdere malen om elkaar worden gedraaid om de hijslengte te verkorten

Hijsbanden mogen niet over scherpe randen gespannen of getrokken worden, omdat dan het gevaar bestaat dat ze worden doorgesneden. Gebruik een kantbeveiliging.

De spreidhoek van de lus mag niet groter zijn dan 20 graden, anders kan de naad van de hijsbandlus  losscheuren.

Hijsbanden voorzien van een coating mogen niet gestropt worden.

Bij het hijsen van lasten ‘in de broek’ wordt de last niet geklemd, zoals bij gestropt hijsen. Zorg er daarom voor dat de last goed gezekerd is.

Schuif de te hijsen last nooit in de hijsband/rondstrop.

Vermijd de hijsband over de grond of over ruwe oppervlakken te slepen.

Trek een hijsband nooit met geweld onder de last vandaan.

universele hijsgereedshappen