Gratis tips gebruik hijskettingen

Controle voor gebruik van hijskettingen

Ieder jaar dient het kettingwerk geïnspecteerd te worden door een deskundige (EKH keurmeester) In veel gevallen is het kettingwerk voorzien van een label waarop o.a. de hijscapaciteit staat, 1,2 – sprong ketting, registratienummer en jaar / maand van productie en/of laatste keuring. geïnspecteerd. Controleer op het label of het kettingwerk gebruikt kan worden.

Controleer voor gebruik de hijshaak op de volgende punten:

 

Controle hijshaak uitgebogen Controle hijshaak Vervormingen Controle hijshaak Slijtage Controle hijshaak Inkervingen
Uitgebogen haak Vervormingen Slijtage oplegvlak Inkervingen

 

Controleer de ketting op onderstaande punten:

Uitgesleten schalmen hijsketting Vervormde schakels hijsketting Beschadige schakels hijsketting
Uitgesleten schalmen Vervorming Beschadigingen

 

Een handigheid is de kettingkaliber. De controle kan zo snel uitgevoerd worden

Kettingkaliber Hijswinkel

 

Als je aan het kettingwerk bovenstaande gebreken vaststelt, geldt: niet gebruiken en een deskundige waarschuwen.

Veilig gebruik van hijskettingen

 • Bepaal het zwaartepunt van het werkstuk en schat het totale gewicht in. Onderzoek dan hoe de last aangeslagen kan worden; hoe tevens rekening met onder welke hijshoeken de kettingen ingezet gaan worden.
 • Hieronder staat de werklasttabel. Let op: gebruik je grade 80 ipv grade 100 dan is de hijscapaciteit beperkter. Maak een keuze op basis van werklast, hijshoek een aanslagmiddelen.

 

Werklasttabel hijsketting aanslagmiddelen

 

 • Een slappe ketting met hoge snelheid hijsen leidt tot een schokbelasting. Voorkom dat door beheerst te hijsen tot de ketting aangespannen is en hijs daarna door.
 • Indien een ketting over een rand gespannen is (scherpe overgang) ontstaat er een extra belasting. Dit is te voorkomen door o.a. kettingbeschermers toe te passen. Er is sprake van een scherpe overgang als de radius van de hoek kleiner is dan de materiaaldiameter van de kettingschalm.
 • Hijskettingen hebben een bepaalde temperatuurrange waarbinnen ze veilig ingezet kunnen worden. Indien de omgevingstemperatuur groter is dan +100˚C  of lager dan -20˚C) controleer dan eerst of het kettingwerk geschikt is.
 • Een corrosieve omgeving heeft invloed op de sterkte van de ketting. Controleer van te voren of de ketting daarvoor geschikt is.
 • Indien de ketting om de last geslagen wordt, mogen de windingen elkaar niet kruisen maar dienen dicht tegen elkaar aan te liggen.
 • Bij gebruik van 2-, 3-, en 4-sprongen gemaakt worden dienen de punten van de haak altijd naar buiten te wijzen.
 • Als lasten ‘in de broek’ gehangen worden, dient dat als volgt te gebeuren:

 

Lasten in de broek hangen

 

Insnoeren van de last

Bijvoorbeeld een lading buizen kan ingesnoerd worden in het kettingwerk. Het voordeel is dat de last wordt samengesnoerd. Dat heeft wel gevolgen voor de veilige werklast. Deze is dan 80% van de toegestane werklast. Een takel ingesnoerd in het kettingwerk biedt dat als voordeel dat de last samengesnoerd wordt. Een nadeel is dat bij het aantrekken van de ketting de last kan wegrollen en/of verdraaien. 

 

Buizen hijsen hijsketting                                                         Takel insnoeren last hijsketting

 

 • Kettingwerk heeft een beperkte levensduur. De ketting dient te worden vervangen bij circa 20.000 hijsbewegingen die onder vollast zijn uitgevoerd. Bij een vollastgebruik van 30 hijsbewegingen per dag dient de kettingsamenstel na circa 2 jaar te worden vervangen.
 • Ketting dat na gebruik vervormd is dient altijd te worden vervangen.