Bovenloopkraan: Tips voor dagelijks veilig werken

In dit artikel lees je tips voor het dagelijks veilig werken met de bovenloopkraan. Ook lees je welke controles en testen je uit moet voeren voor elk gebruik van de kraan.

Tips voor veilig werken

 • Hoe zwaar is de last die je gaat verplaatsen? Is de draaglast van de kraan en de hijsmiddelen toereikend?
 • Controleer de route van de last. Kijk naar de beschikbare ruimte, obstakels en plaats waar je de last wilt gaan neerzetten.
 • Gebruik de juiste hijsmiddelen. Controleer de maximale draaglast en de staat van de hijsmiddelen.
 • Positioneer de kat recht boven de last.
 • Voorkom dat stroppen, banden en kettingen kunnen gaan glijden.
 • Doe de strop of de eindschalm goed in de haak en sluit het haakklepje.
 • Zorg ervoor dat de last niet kan buigen, verschuiven of vervormen
 • Sla de last aan met een vlakke hand, niet met een volle hand. Trek indien nodig handschoenen aan.
 • Zoek het zwaartepunt van de last en trek alle parten tegelijk strak.
 • Als de last slingert, laat deze dan eerst rusten. Houd een zware last niet tegen.
 • Hijs eerst in de lage snelheid (fijnhijs) totdat de last vrijhangt. Kies daarna de hoge snelheid (grofhijs).
 • Het is het beste als de last in het midden van de kraanligger hangt. Dit voorkomt schranken en slijtage van kraanwielen en baan.
 • Loop nooit onder de last door of verplaats deze nooit over iemand heen. Loop ook nooit weg bij een last die in de kraan hangt.
 • Heb je géén zicht op de last, zorg dan dat er een tweede man bij is om te assisteren. Of gebruik een radiografische besturing.
 • Loop altijd achter de last mee.
 • Houd lang materiaal onder controle met een stuurdraad.
 • Positioneer de last met lage snelheid.
 • Hang de haak van de kraan na gebruik op een voor mensen en voertuigen veilige hoogte.
 • Schakel de kraan na gebruik altijd uit door de noodstop in te drukken.

Controles en testen voor elk gebruik

Bezint eer ge begint… Dat geldt zeker als je werkt met een kraan. Leer jezelf aan voor elk gebruik van de bovenloopkraan, een aantal controles en testen uit te voeren

Remmentest van het kraan- en katrijden

 • Komen kraan en loopkat op tijd tot stilstand?
 • Hoe groot is de remweg en is dat acceptabel?

Test van de hijsrem

 • Zakt de last een stukje door?
 • Komt de rem direct in?

Test van de hoogste stand-schakelaar hijsen

 • Stopt de hijsmotor met hijsen als de haak in de hoogste stand staat?

Test van de eindschakelaars kraan- en katrijden

 • Werken de eindschakelaars naar behoren en stoppen kraan en kat op tijd?
 • Werken de voor-eindschakelaars nar behoren: schakelt de kraan/kat over van hoge naar lage snelheid en ook omgekeerd?

Controle van de staalkabel/hijsketting

 • Zijn er zichtbare beschadigingen/vervormingen?
 • Bescherm je handen als je hiermee over de kabel of ketting gaat

Test noodstop

 • Komt de kraan in korte tijde tot stilstand (hijsen/zakken, kraan- en katrijden, ) als de noodstop wordt ingedrukt?

Test en controle bedieningskast

 • Is de bedieningskabel onbeschadigd?
 • Zijn de drukknoppen in goede staat, zijn de rubbers nog goed?
 • Zijn de bewegingsrichtingspijlen nog aanwezig en leesbaar?
 • Doen alle functies het goed (lage/hoge snelheid, remmen)?

Controle van de hijshaak

 • Is de haak uitgebogen, ernstig versleten of vervormd?
 • Is het haakklepje aanwezig en werkt het goed?
 • Kan de haak makkelijk en zonder geluid draaien?

Zicht- en geluidscontrole

 • Zie je bepaalde afwijkingen aan de kraan (beschadigingen, loszittende delen)?
 • Hoor je afwijkende geluiden (ratelen, schuren enz) tijdens het gebruik van de kraan?

Test botsbeveiliging (indien aanwezig)

 • Test of de botsbeveiliging met een andere kraan goed werkt; rij voorzichtig met de ene kraan naar de andere en kijk of de kraan langzamer gaat rijden en/of stopt bij naderen van de andere kraan.

Bovenloopkraan kopen?