• Op voorraad? Voor 14:00 besteld, direct verzonden
 • Veilig & achteraf betalen
 • Gratis advies

Verticale platenklem: Tips voor veilig hijsen met een hijsklem

Er bestaan verschillende platenklemmen, de meest voorkomende zijn de verticale platenklem, de horizontale platenklem en de balkenklem. Naast deze drie zijn er ook nog andere hijsklemmen die voor de meest uiteenlopende speciale toepassingen ingezet worden. In dit artikel lees je tips voor het veilig hijsen met de verticale platenklem.

Basismodel verticale platenklem

Terrier verticale platenklem

Afbeelding 1 - Terrier verticale platenklem met vast hijsoog

Wanneer gebruik je een verticale platenklem?

Een verticale platenklem gebruik je in de volgende situaties:

 • Het verticaal vervoeren van 1 plaat (dus geen set platen)
 • Het keren van 1 plaat
 • Het hijsen van 1 plaat

Bij horizontaal platentransport wordt gebruik gemaakt van de horizontale platenklem, bijvoorbeeld de zogeheten duimklem.

Hoe werkt de verticale platenklem?

Hefboommechanisme

De platenklem kent een hefboommechanisme. Zodra aan het hijsoog wordt getrokken, wordt de last door zijn eigen gewicht vastgeklemd tussen taats en tand.

Hefboom vergrendeling

De hijsklem kent een vergrendel hefboom. Hiermee komt er een beperkte voorspanning op de plaat. Zo wordt de klem op de juiste plaats gehouden en kan het hefboommechanisme zijn werk doen.

Slijtvaste tanden en taats

De tanden en taats zijn gehard om slijtvast te zijn. Ze drukken hierdoor ook een beetje in de plaat en kunnen beschadigingen achterlaten. Er zijn echter ook klemmen met zachte bekken die de plaat niet beschadigen.

Onderdelen van een hijsklem

onderdelen hijsklem

Afbeelding 2 - Onderdelen van een hijsklem

A: Vergrendelhefboom / veiligheidsgrendel
B: Tandsegment
C: Taats
D: Hijsoog
G: Tandsegment-as
M: Trekveer
N: Frame

Controle vóór elk gebruik

 • De plaat waar de hijsklem wordt opgezet dient ontdaan te zijn van hamerslag, vet, olie, verf, water, ijs, vocht, vuil en/of coatings die het contact van de tanden met de plaat kunnen belemmeren.
 • Inspecteer taats (C) en tandsegment (B) op slijtage en defecten. De taats en tanden moeten scherp en vrij van vuil zijn.
 • Controleer het frame (N) en de bek op beschadiging, scheuren of vervorming (dit zou kunnen duiden op overbelasting).
 • De klem moet goed open en dicht gaan. Werkt de klem stug of zwaar, dan moet deze voor inspectie uit bedrijf genomen worden.
 • Controleer hijsoog (D) en de tandsegment-as (G) op duidelijk waarneembare slijtage en/of beschadigingen.
 • Controleer de trekveer (M). Druk bij gesloten positie van de vergrendelhefboom op het hijsoog (D). Er moet een duidelijke veerkracht gevoeld worden. De klem moet, bij loslaten van het hijsoog, zonder problemen in de gesloten positie terugkomen.
 • Controleer of de toegestane maximale werklast van de klem en de bekopening (deze zijn in de klem geslagen) overeenkomen met de te hijsen last.
 • Pas op: als de te hijsen last kleiner is dan 10% van de toegestane last, gebruik dan een lichtere klem.
 • Een klem dient jaarlijks door een deskundige te worden onderzocht en beproefd. Kijk of er een jaarkleur en keuringssticker is aangebracht en of de klem gebruikt mag worden.

Tips voor veilig hijsen met een hijsklem

Alleen recht oppervlak hijsen

Met een hijsklem mag alleen recht oppervlak gehesen worden. Taats en tandsegment mogen nooit op schuine of conisch gevormde oppervlakken geplaatst worden.

Veilig_gebruik hijsklem 1

Afbeelding 3 - Voorkom hijsen van schuine oppervlakken

Enkele plaat hijsen

Met een hijsklem mag slechts een enkele plaat getransporteerd of gehesen worden. Gebruik de hijsklem niet om een plaat uit een pakket te trekken.

Veilig gebruik hijsklem 2

Afbeelding 4 - Gebruik hijsklem alleen voor enkele plaat

Maximale spreidhoek

Bij het gebruik van meerdere hijsklemmen is een maximale spreidhoek van 30 graden toegestaan.

Veilig gebruik platenklem 3

Afbeelding 5 - Maximale spreidhoek van 30 graden

Belasting in hoek

Een hijsklem kan in een hoek belast worden. De hijsklem heeft dan wel een verminderde werklast, zie afbeelding hieronder.

klem hoek belasten

Afbeelding 6 - Verminderde werklast bij belasting in hoek

In zwaartepunt hijsen

Hijs de plaat altijd in het zwaartepunt.

plaat zwaartepunt

Afbeelding 7 - Hijs in zwaartepunt

Overige tips voor veilig hijsen met een hijsklem

 • Een hijsklem is een stuk veiligheidsgereedschap dat bij gebruik schoon dient te zijn. Vuil heeft een nadelige invloed op de werking en daarmee ook op de veiligheid van de klem.
 • Indien de klem vuil en smerig is, kun je deze schoonmaken met dieselolie of petroleum, vervolgens met lucht droogspuiten of afdrogen met een doek. Geef tot slot de draaipunten een spuitje smeerolie.
 • Je dient er te allen tijde voor te zorgen dat de klemvlakken schoon zijn. Regelmatig schoonmaken, bevordert de levensduur en de veiligheid van de hijsklemmen.
 • Indien de kraanhaak te groot en/of te zwaar is, gebruik dan een kettingleng met D-sluiting van circa 75 cm lengte en een sterkte die overeenkomt met de WLL van de klem. Deze voorkomt, dat bij het neerzetten van de last, de haak iets te ver doorzakt. De klem zou dan door het gewicht van de haak kunnen openen. Maar ook kan, in geval van een onbeveiligde kraanhaak, de klem uit het hijsoog zakken.
 • Hang je een last direct aan de kraanhaak, let er dan op dat de kraanhaak vrij in het hijsoog kan bewegen. Het haakklepje moet goed sluiten.

Gebruik van de veiligheidsgrendel

Stap 1

Veiligheidsgrendel hijsklem

Open de klem door de veiligheidsgrendel (A) naar de bek toe over te halen.

Stap 2

Veiligheidsgrendel platenklem

Zet de klem stevig op de plaat, zodat de bek van de klem er geheel op vast zit (E)

Stap 3

Veiligheidsgrendel hijsklem

Haal nu de veiligheidsgrendel (A) naar het hijsoog (D) toe. De klem sluit en blijft in voorgespannen positie op de plaat staan, waarna met hijsen begonnen kan worden.

Stap 4

Veiligheidsgrendel kraanhaak

Zodra de last op de plaats van bestemming is, laat dan de kraanhaak ver genoeg zakken zodat de klem volledig onbelast is. Dat wil zeggen, dat de hijsketting niet meer strak staat en het hijsoog (D) van de klem volledig vrij kan bewegen. Haal nu de veiligheidsgrendel (A) naar de bek toe, waardoor de klem geopend wordt en open blijft staan.

Stap 5

Geopende positie platenklem

De klem kan nu direct weer gebruikt worden of in geopende positie opgeborgen worden. Deze positie voorkomt beschadiging van de tanden.

Hijsklem kopen?